Latvijas Pašvaldību savienība

Rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām

Saturs

  Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. Šuplinska, B. Bāne, J. Endziņš, A. Kariņš 1.

  pasīvie ienākumi no opcijām

  Atbalstīt apropriācijas pārdali EUR apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu nodokļu komisiju par šī protokollēmuma 2.

  bināro opciju indikatoru programma

  Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu studiju un studējošo kreditēšanai no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, programmas finansēšanai atbilstoši programmas izvērtējumā aprēķinātajam sagaidāmo kredītrisku zaudējumu apmēram.

  Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.

  Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu procentu maksājumu segšanai, konceptuāli atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt risinājumus, kas ļauj īstenot programmu vidējā termiņa budžetā apakšprogrammai Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi slēgtā daļa Balševics, A.

  Kariņš Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. Saskaņotie tiesību aktu projekti A Finanšu ministrijai un Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.

  Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Linkaits, D. Merirands, A. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.

  kā sauc vietni, kurā viņi pelna naudu