Ziņu izvēlne

Nemelo man ātro ienākumu pulksteni. Labākais u.s. bināro iespēju brokeris

Sēdi vada Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Lūdzu ieņemt vietas! Vārds paziņojumam deputātam Jurim Rancānam. Rancāns JK. Labdien, kolēģi! Uzaicinu jūs šajā pārtraukumā visus uz fotokonkursa nemelo man ātro ienākumu pulksteni atklāšanu par Lāčplēša dienas tematiku. Vai deputātiem ir iebildumi pret pārtraukuma izsludināšanu?

Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par — 63, pret — 9, atturas — nav.

Laidienu arhīvs

Izsludināts pārtraukums līdz pulksten Starpsaucieni: "Reģistrācija! Nav vajadzīga. Nevajag reģistrāciju. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Godātie deputāti! Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā — likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums", pirmais lasījums.

Labākais u.s. bināro iespēju brokeris

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā — deputāts Artūrs Toms Plešs. Plešs AP! Labdien, kolēģi, vēlreiz! Saeima Saeima savā lēmumā kā reformas mērķi definēja izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Kā norādīts, saglabājot esošo vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu, saglabāsies problemātika valsts pārvaldes sistēmas darbības attīstībai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai arī nākotnē. Proti, neīstenojot šo reformu un nenostiprinot pašvaldību kapacitāti, netiks radīti labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Mājas cepšanas receptes ar fotogrāfijām - soli pa solim meistarklases

Tāpat netiks nodrošināta valsts budžeta līdzekļu racionāla izlietošana un netiks rastas iespējas būtiski samazināt administratīvo un birokrātisko slogu visai valsts pārvaldes sistēmai. Tāpat jāpiemin, ka netiks izveidota teritoriālā platforma efektīvas valsts pārvaldes sistēmas attīstībai, tai skaitā citu neatliekamu nozaru reformu īstenošanai, jo valsts administratīvi teritoriālais iedalījums ietekmē ne tikai pašvaldības, bet arī pārējo valsts pārvaldi un tās sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem.

Daudzu pašvaldību teritorijas attīstība joprojām netiks plānota kopsakarībās ar reģionālas un nacionālas nozīmes attīstības centriem, ap kuriem veidojas augstāka ekonomiskā aktivitāte. Tas vienlaikus attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta, un komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi.

Jāatzīmē arī, ka daudzas pašvaldības joprojām nevarēs izveidot augsti profesionālas struktūras, sabalansējot pakalpojumu izmaksu attiecību pret kvalitāti, kā arī virknē pašvaldību saglabāsies nesamērīgs funkciju apjoms attiecībā pret iedzīvotāju skaitu tajās. Līdz ar to atbilstoši likumprojektā noteiktajiem administratīvo teritoriju izveidošanas kritērijiem tiek piedāvāts modelis ar 39 administratīvajām teritorijām. Jāatzīmē, ka šajā likumprojektā administratīvo teritoriju veidi ir saglabāti nemainīgi no spēkā esošā likuma, tas ir, republikas pilsētas tiek saglabātas, un novadi, kurus iedala teritoriālās vienībās — kā novadi pilsētās un novadi pagastos —, arī tiek saglabāti.

Papildus tam likumprojekts neparedz mainīt regulējumu, kas attiecas uz apdzīvotu vietu statusa jautājumu izlemšanu un pastāvošo adresācijas sistēmas kārtību. Likumprojektā ir iestrādāts arī regulējums, kam pamatu veido Ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpinās pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz Līdz ar Jaunās novada pašvaldības būs attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju finanšu, mantas, tiesību un nemelo man ātro ienākumu pulksteni pārņēmējas.

Tāpat likumprojekts paredz noteikt pilsētas statusu Iecavai un Koknesei. Iecavas un Kokneses novada pašvaldības saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ir iesniegušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attiecīgus dokumentus, lai nemelo man ātro ienākumu pulksteni apdzīvotas vietas statusa maiņu no ciema uz pilsētu.

Latvijas Performances mākslas centrs aicina pieteikties unikālam kursam

Jāpiemin arī, ka, lai nodrošinātu Olaines novada teritorijas ģeogrāfisko vienotību, likumprojekta pārejas noteikumos ir paredzēts šī jautājuma risinājums, īstenojot Olaines novada un Ķekavas novada robežas grozīšanu. Likumprojektā ir ietverta virkne citu jautājumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu.

Šis likumprojekts Aicinu atbalstīt! Uzsākam debates. Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem. Pūce vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja!

Augsti godātā Saeima! Šī gada Ar šo iesniegto likumprojektu mēs pamatā esam izpildījuši Ministru kabinetam doto uzdevumu — līdz šī gada, Kā mēs līdz šim priekšlikumam nonācām? Pēc Saeimas dotā uzdevuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šī gada Balstoties uz šo priekšlikumu, par kuru sākās aktīvas diskusijas, tika sagatavots informatīvais ziņojums, notika tā apspriešana atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajai kārtībai.

mīts par binārajām opcijām

Informatīvais ziņojums tika izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta Šis informatīvais ziņojums deva uzdevumu mūsu ministrijai — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai — uzsākt konsultācijas ar Latvijas pašvaldībām par sagatavoto administratīvā iedalījuma modeli. Šādas konsultācijas notika no šī gada Kopumā tika organizētas 30 konsultācijas ar visu iesaistīto pašvaldību kā normāli nopelnīt naudu internetā. Piedalījās pašvaldību ievēlēti deputāti, kopskaitā viņu bija nedaudz mazāk nekā tūkstotis.

Paralēli šim procesam visu No jūlija notiek arī ministrijas organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. Tādas būs, piemēram, arī nākamnedēļ — Rojā, aiznākamnedēļ — Aglonā.

Esmu izvirzījis sev par prioritāti dot iespēju iedzīvotājiem satikt un iegūt no valdības pārstāvja skaidrojumus katrā tajā novadā, kur mūsu piedāvājumā nebūs jaunais administratīvais centrs. Šāds kalendārs ir sagatavots, un tas tiks nodrošināts.

Kas kopīgs Ķīnai ar Krieviju? Abas melo

Balstoties uz konsultāciju procesā iegūtajiem priekšlikumiem, mēs esam atbildējuši uz katras Latvijas pašvaldības iesniegtajiem priekšlikumiem, komentāriem, iebildumiem, kādus vien tās ir izteikušas šajā periodā, un tika sagatavots Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma projekts. Šis konceptuālais ziņojums tika atbalstīts Ministru kabinetā šī gada Balstoties uz konceptuālo ziņojumu, Ministru kabinets atbalstīja šo likumprojektu šī gada Abos gadījumos Ministru kabineta sēdē bija diskusijas.

Abos gadījumos šie dokumenti tika sagatavoti un izskatīti un tika saņemti atzinumi no institūcijām, ievērojot Ministru kabineta kārtības ruļļa noteikumus. Tas — par procesu.

uzticami bināro iespēju brokeri

Bet kāpēc vispār šobrīd veicam administratīvi teritoriālo reformu? Iepriekšējā pašvaldību reforma, Pat ja mēs neņemam vērā to faktu, ka Atšķirība starp mazāko un lielāko pašvaldību — 34 reizes Ja sadalām pašvaldības trīs grupās, tādas, kas neizpilda spēkā esošā likuma kritērijus par pašvaldības izveidi, ir 60 pašvaldības. No tām 38 neizpilda kritēriju par mazāko Otra grupa — tās, kurās ir no 4 līdz 10 tūkstošiem iedzīvotāju; tur aptuveni tikpat — 35 pašvaldības.

bitcoin maku izplatīšana

Un pārējās ir pašvaldības, kas ir lielākas Diezgan vienmērīgi izdalīti Bet tendence ir tāda, ka mums pastāvīgi pieaug to pašvaldību skaits, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 4 tūkstošiem, kamēr to pašvaldību skaits, kurās tas ir lielāks par 10 tūkstošiem, faktiski ir stabils. Tātad notiek pašvaldību iespēju nevienlīdzības aizvien lielāks pieaugums — aizvien vairāk ir pašvaldību, kuru budžeta iespējas, resursu iespējas, cilvēkresursu iespējas piesaistīt funkciju nodrošināšanai darbiniekus ir ļoti ierobežotas, lai neteiktu, ka tādu nav, kamēr to pašvaldību skaits, kuru iespējas vairojas un kurām ir iespēja piesaistīt labu personālu, lai nodrošinātu savu teritoriju attīstību, faktiski ir statisks, nemainīgs un sedz diemžēl tikai vienu daļu Latvijas teritorijas.

Pārējā Latvijas teritorija pakāpeniski atpaliek. Tieši šī iedalījuma pastāvēšana ir bijis viens no cēloņiem, kāpēc aizvien dramatiskāka un aizvien pieaugošāka ir nevienlīdzība pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē. Šī pieejamības un kvalitātes atšķirība ir apslēpta, un to apslēpuši esam mēs visi kopā. Valsts un pašvaldību vara, pieņemot daudzus jo daudzus normatīvos aktus, kur mēs esam definējuši pašvaldībām veicamos uzdevumus, pēc iespējas izvairoties precīzi definēt, kas tad tieši ir izdarāms.

Funkcijas nav aprakstītas kvantitatīvi, tās lielākoties ir raksturotas vispārīgi, dodot iespēju pašvaldībām izvēlēties, kādā apjomā šo funkciju sniegt.

Jā, tas ir svarīgi arī no subsidiaritātes viedokļa, bet vienlaikus lielā daļā gadījumu tas faktiski noved pie tā, ka pašvaldības savus pakalpojumus nevar sniegt tāpēc, ka nav pieejamu resursu šādu funkciju nodrošināšanai.

Mūsu rīcībā ir arī ar mums nesaistīti, neatkarīgi veikti aprēķini, kurus veica Latvijas Banka, analizējot pašvaldību budžetus. Šī gada jūnijā publicētie aprēķini rāda to, ka Šis izaicinājums ir milzīgs. Un miljoni eiro — tas faktiski ir tāds finansējuma apjoms, kas atbilst apmēram tam apjomam, ko visas pašvaldības kopā no saviem līdzekļiem novirza savu funkciju attīstībai.

iespēju stratēģijas 60

Faktiski 10 gadu laikā mēs šo finansējumu pilnībā pārnesīsim uz uzturēšanas izdevumiem un nekādas iespējamas funkciju attīstības pašvaldībā nenotiks, ja izmaiņa nenotiek. Ir arī otri aprēķini. Šie paši Latvijas Bankas aprēķini Kas notiek, ja vidējais novads būtu ar 20 tūkstošiem iedzīvotāju.

Un tas ir Viņi paskatās, kāda ir izdevumu struktūra pašvaldībām, kas ir aptuveni ar 20 tūkstošiem iedzīvotāju, un salīdzina ar pārējām pašvaldībām, kas ir mazākas.

Iespējas privātpersonām. Aprēķiniet pieejamo summu

Vairums — absolūts vairums — Latvijas pašvaldību šobrīd ir ar mazāk nekā 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Tad pašvaldības budžeta izdevumu ietaupījums Protams, tas nenotiks pats no sevis, un skaidrs, ka šis ietaupījums galvenokārt notiek uz efektivitātes rēķina, samazinot pašvaldībās nodarbināto skaitu, efektivizējot to, pieņemot lēmumus par to, kā efektīvākā veidā sniegt pašvaldību funkcijas nākotnē.

Protams, tas nebūs vienkārši, bet alternatīva tam ir faktiski iedzīvotāju bezgalīga nākotnes apzagšana, pasakot, ka viņiem nepienākas daļa pašvaldību sniegto pakalpojumu tikai tāpēc, ka viņi dzīvo politiski izveidotā novadā ar iedzīvotāju skaitu, kas neatbilst likumos noteiktajiem kritērijiem.

Vai šis piedāvājums, tas, ko mēs esam iesnieguši, ir vienīgais iespējamais? Mūsu piedāvājumā vidējā novadā dzīvos vairāk nekā 30 tūkstoši iedzīvotāju. Šobrīd vidējā novadā ir 6 tūkstoši iedzīvotāju.

Tā ir nozīmīga pārmaiņa, protams. Bet šis nav vienīgais iespējamais piedāvājums. Pirmām kārtām Ministru kabinetu un ministriju ierobežoja mūsu kopīgā un arī Saeimas uzdotā apņemšanās reformu veikt līdz Gadu pirms vēlēšanām Tātad faktiski reformas sagatavošanai, konsultācijām un likuma pieņemšanai bija mazāk nekā pusotrs gads.

Šobrīd ir aptuveni puse no šī laika — deviņi mēneši. Tātad reformai bija jākoncentrējas uz iepriekš paveikto, iepriekš izdarīto, tiem datiem, kuri ir jau valdības rīcībā, nemelo man ātro ienākumu pulksteni kuriem varēja strādāt. To mēs arī darījām. Un šīs reformas pamati faktiski ir divi.

pamatojoties uz iespēju cenu noteikšanu

Kā kritēriju pašvaldību izveidošanai mēs lietojām administratīvos centrus, kas jau ir ilgāku laiku nostiprināti Latvijas likumā, Saeimas lēmumos un Nacionālajā attīstības plānā.