OCTA+ vai OCTA?

Meža izpeļņa internetā. VIDEO: Latviešu meitene asprātīgā veidā meklē darbu; izpelnās soctīklu uzmanību - Tauta Runā

Saturs

    Valsts darba inspekcija Dace Stivriņa, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja Darba likuma Darba likuma Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu izņemot attaisnotu prombūtni pēdējo sešu mēnešu laikā.

    Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma Tāpat arī laiks, kad darbiniekam tika piešķirts slimības palīdzības pabalsts un par kuru Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra izmaksāja pabalstu, netiek ņemts vērā, aprēķinot vidējo izpeļņu.

    meža izpeļņa internetā

    Piemēram, ja darbiniekam Tikai gadījumos, kad pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā darbinieks nav strādājis un viņam nav izmaksāta darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par darbu sešos kalendāra mēnešos pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

    meža izpeļņa internetā