Metrum 7 milj eiro investīcijas

Investīcijas no 2022. gada dienā internetā

Saturs

  Izstādē tiks izmantota standarta stenda konstrukcija, piedāvājot darba vietas ne vairāk kā 7 dalībniekiem.

  investīcijas no 2022. gada dienā internetā

  Stenda kopējā platība m2 atkarīga no dalībnieku skaita. Dalībniekam, kurš piedalīsies izstādē ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām: Reģistrācijas maksa izstādei - EUR — katram dalībniekam; Stenda laukuma un standarta stenda konstrukcijas maksa tai skaitā standarta apgaismojums, elektrība, grīdas segums — EUR katram dalībniekam; Stenda sienu noformējums ar grafikām — EUR katram dalībniekam; Darba vieta EUR katram dalībniekam.

  investīcijas no 2022. gada dienā internetā

  Kopējās ar dalību pasākumā saistītās izmaksas EUR katram dalībniekam. Ar kopstenda dalībniekiem tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā.

  investīcijas no 2022. gada dienā internetā

  Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma transports, dienas nauda un materiālu transportēšanas izmaksu segšanu.

  Dalībnieku atlasi dalībai kopstendā veiks LIAA pēc pieteikuma 23 variants iesniegtās informācijas.

  investīcijas no 2022. gada dienā internetā

  Dalībai tiks apstiprināti tie, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit. Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma transports, naktsmītne, dienas naudakā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

  investīcijas no 2022. gada dienā internetā

  Pieteikšanās līdz