suncore.lv | Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Iespējas jaunākais

Show iespējas jaunākais item record Abstract Kvalifikācijas darba nosaukums: Sadarbības prasmes sekmēšanas iespējas rotaļdarbībās jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.

FOTO: Mazajiem uzņēmējiem piedāvā karšu lasītāju, ko pievieno viedtālrunim

Kvalifikācijas darba autore: Oļa Priedīte Kvalifikācijas darba mērķis: pētīt teorijā un praksē jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu sadarbības prasmi un tās attīstības un pilnveides iespējas rotaļdarbībā. Kvalifikācijas darba uzdevumi: 1. Pētīt, analizēt un salīdzināt teorētiskās atziņas par sadarbību, tās veidiem, attīstības un pilnveides pamatnosacījumiem.

Analizēt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstību pētāmā temata aspektā.

binārās opcijas ar demonstrācijas kontu 60 sekundes

Izstrādāt kritērijus un rādītājus bērnu sadarbības prasmju izpētei. Veikt praktisko pētījumu. Apkopot un analizēt iegūtos rezultātus. Veikt secinājumus.

interneta ieņēmumu dolāri

Pētīšanas metodes: 1. Teorētiskā metode: teorētiskās literatūras salīdzinošā analīze.

 1. Bet, protams, tas bija paziņojums, laika gaitā mēs redzēsim, vai tie beidzot tiek izmantoti praksē.
 2. Kā Apple iOS 14 jaunākā versija turpmāk ietekmēs reklāmas izsekošanas iespējas Facebook?
 3. Veids, kā nopelnīt attālināti

Praktiskā metode: novērojums, sarunas ar bērniem, pedagogiem, vecāku anketēšana. Saturs un rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek analizēti dažādu autoru uzskati par saskarsmes un sadarbības prasmēm jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem, par 2 — 3 gadīgo bērnu attīstības posma raksturīgākajām īpatnībām, par rotaļu un tās nozīmi sadarbības prasmju veicināšanai.

Empīriskās daļas pētījumā tika izvēlētas piecas rotaļas un novērtēts, kā tās ietekmē bērnu sadarbības prasmes jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem. Pētījuma rezultātā autore secināja, ka sākotnēji izvirzītā hipotēze — jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu sadarbība veidosies pozitīva, ja pedagogs mērķtiecīgi atlasīs un ikdienā izmantos rotaļas atbilstoši bērnu vajadzībām un interesēm sadarbības prasmju sekmēšanai — ir apstiprinājusies. Kvalifikācijas darba apjoms: kopā ar pielikumiem 47 lappuses, tajā ietverti 17 attēli, 4 tabulas, 2 pielikumi, izmantoti 39 literatūras avoti.

 • Vietņu tirdzniecības roboti
 • Kādi ir ieguvumi no ēnu izglītības?
 • Sadarbības prasmes sekmēšanas iespējas rotaļdarbībās jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem
 • Nopelnīt naudu bitkoīnu labākajās vietnēs
 • Bavārijas Roze - Laura Tomlinsona Jaunākais Grand Prix Zirgs | Iespējas
 • suncore.lv | Nacionālā izglītības iespēju datubāze
 • Bināro opciju vietnes uzticami videoklipi

Name of the Qualification Paper: Possibilities for Improving Cooperation of Younger Preschool Children in Play Activities Author of the Qualification Paper: Oļa Priedīte Goal of the Qualification Paper: To study the theoretical and practical aspects of the cooperation skills of younger preschool children and the possibilities for improving and developing these skills in a play-class.

Tasks of the Qualification Paper: 1. To study, analyse, and compare the theoretical conclusions on cooperation.

Raganu izlaišanas datums, iespējas, jaunākais [UPDATE], gaidāmās ziņas un jaunākā informācija

To analyse the development of younger preschool children from the aspect of the research topic. To develop criteria and indicators for studying cooperation skills in children. To carry out practical research. To summarise and analyse the results.

 • Izplatījās tirdzniecībā
 • FOTO: Mazajiem uzņēmējiem piedāvā karšu lasītāju, ko pievieno viedtālrunim :: Dienas Bizness
 • Sky Q jaunākais atjauninājums uzlabo pieejamības iespējas un Disney+ integrāciju
 • Bitcoin šodien var nopelnīt
 • Lai Office strādātu viedāk
 • Kā Apple iOS 14 jaunākā versija turpmāk ietekmēs reklāmas izsekošanas iespējas Facebook?
 • Bināro opciju tirdzniecības teorija

To draw conclusions. Research methods: 1. Theoretical method: comparative analysis of iespējas jaunākais theoretical literature. Practical method: observation, interviews with children, teachers, questioning of parents.

Nāc strādāt pie mums

Content and results: The theoretical part analyses opinions of various authors on the communication and cooperation skills of younger preschool children, the peculiarities characteristic of the development stage of two- to three-year-olds, on the play and its importance in developing cooperation skills.

For the research in the empirical part, five plays were selected, and the iespējas jaunākais assessed their impact on the cooperation skills of younger preschool children.

akciju tirgus tirdzniecības signāli

Volume of the Qualification Paper: including all annexes — 47 pages, including 17 images, 4 tables, 2 annexes, 39 sources of literature have been used.