Search Results

Ienākumi interneta mērķos un

ienākumi interneta mērķos un

Čeku loterija Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID atgādina par ienākumi interneta mērķos un, kad fiziskai personai var būt jāreģistrē sava darbība vai sniegtie pakalpojumi Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskā darbība, jāiesniedz nodokļu deklarācija un jāveic nodokļu maksājumi atbilstoši izvēlētajam nodokļu maksāšanas režīmam.

Saimnieciskā darbība ir jāreģistrē VID pirms tās uzsākšanas.

ienākumi interneta mērķos un

Saimnieciskās darbības reģistrēšana ir bezmaksas un to var izdarīt gan klātienē, gan VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība ar mērķi gūt peļņu un kas ir vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, tajā skaitā - nekustamā īpašuma izīrēšanu.

Eng Kā veidot aptauju? Šajā sadaļā ir apkopoti pamatprincipi un padomi kā veidot aptaujas un interpretēt iegūtos datus. Ar dažādiem piemēriem ir parādīts kā ieteicams formulēt jautājumus un atbilžu variantus. Kā veidot aptauju? Pirms jautājumu formulēšanas pārdomā kādas varētu būt aptaujas sadaļas, kāda tēma katrā sadaļā tiks apskatīta.

Vēršam uzmanību, ka tas attiecas arī uz tām precēm un pakalpojumiem, ko persona sistemātiski pret atlīdzību piedāvā ar sludinājumu starpniecību interneta vietnēs. Fiziskās personas darbība tiek uzskatīta par saimniecisko darbību, ienākumi interneta mērķos un tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: darījumu regularitāte un sistemātiskums — trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados; ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 un vairāk eiro gadā izņemot ienākumus no personiskā īpašuma pārdošanas piemēram, personisko lietu — mēbeļu, apģērba un citu lietu pārdošanas ; darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu daudzums norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Piemēram, ja fiziska persona gada laikā vairāk nekā trīs reizes interneta vietnē vai drukātajā presē ar sludinājuma palīdzību piedāvā iegādāties vairākus pārus jaunu, nelietotu apavu vai arī sniegt tulka vai mājskolotāja pakalpojumus par atlīdzību, tad minētās personas darbība var tikt uzskatīta par saimniecisko darbību.

Ja ienākumi no saimnieciskās darbības nav gūti vai no saimnieciskās darbības ienākuma aprēķinātais IIN nepārsniedz 50 eiro, līdz

Savukārt, ja persona ar sludinājumu palīdzību vēlas pārdot savas personiskās mantas, piemēram, apavus, mēbeles vai bērnu apģērbu, tas netiek klasificēts kā saimnieciskā darbība, jo tiek pārdotas personiskai lietošanai paredzētas mantas.

Vēl viens no izplatītākajiem fizisko personu saimnieciskās darbības veidiem ir arī nekustamā īpašuma izīrēšana.

Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 1 darījumu regularitāte un sistemātiskums trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos ; 2 ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 un vairāk eiro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas; 3 darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Piemēram, ja persona par atlīdzību izīrē sev piederošu nekustamo īpašumu, personas darbība ir uzskatāma par saimniecisko darbību, jo tās ekonomiskā būtība norāda uz mērķi gūt atlīdzību. Reģistrējot savu saimniecisko darbību, personai ir iespēja izvēlēties piemērotāko no četriem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmiem: nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu atvieglota reģistrācijas kārtība nekustamā īpašuma izīrēšanas gadījumā [1] Plašāka informācija par saimniecisko darbību un tās reģistrēšanu pieejama VID mājaslapas sadaļā " Saimnieciskās darbības veicēji" un " Pirmie soļi topošajam uzņēmējam".

ienākumi interneta mērķos un

Aicinām arī apmeklēt VID bezmaksas seminārus visā Latvijā tieši jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem. VID aicina Latvijas iedzīvotājus apzinīgi izturēties pret saviem nodokļu maksātāja pienākumiem un gadījumos, kad izpildās minētie kritēriji, savlaicīgi reģistrēt savu saimniecisko darbību, deklarēt ienākumus un veikt attiecīgos nodokļu maksājumus.

Kā ar internetu izveidot milzīgu bagātību Kā nopelnīt naudu tiešsaistē

VID atgādina, ka saimnieciskās darbības veicējiem, kuri izvēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamata likmi Savukārt, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašnodarbinātā persona saimnieciskās darbības veicējs veic, kad mēneša ienākumi ieņēmumi, no kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistītie izdevumi sasnieguši eiro mēnesī.

Citos gadījumos saimnieciskās darbības veicēji valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas var veikt brīvprātīgi, reģistrējoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

ienākumi interneta mērķos un

Savlaicīgas saimnieciskās darbības nereģistrēšanas gadījumā var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa Informācija presei.