No jaunā gada Latvijā minimālā alga būs eiro - DELFI

24 iespēju minimālā likme

800$ в день - Самая лучшая работа в США эмигранта - Эмиграция в США

Meklēt: Minimālā alga Norvēģijā minimālās algas jēdziens nav tāds kā Latvijā un daudzās citās valstīs, t. Minimālās algas jēdziens nav noteikts likumdošanā un, runājot par minimālo algu, tiek lietots jēdziens tarifflønn tarifa alga.

Norvēģijā par tarifflønn vienojas darba ņēmēju organizācijas arodbiedrības un darba devēju pārstāvji, un to sauc par tariffavtale vienošanās par tarifiem jeb koplīgums.

24 iespēju minimālā likme

Vienošanās notiek katrā nozarē, un tas nozīmē, ka, piemēram, tarifflønn medicīnas darbiniekiem nav tāda pati kā celtniecībā strādājošajiem. Šīs vienošanās paredz arī, piemēram, darba dienas ilgumu, atvaļinājuma ilgumu, maiņu darba kārtību, dažādas piemaksas un atlīdzības, kas saistītas ar darbu, kā arī citus attiecīgus nosacījumus.

24 iespēju minimālā likme

Tariffavtale parasti tiek pārskatīta ik pa diviem gadiem, bet algu likmes signālus opcijām katru gadu.

Un vēl ir vienošanās, kas nosaka, ka augstāk minētās vienošanās attiecas uz visiem attiecīgajās jomās strādājošajiem, pat uz tiem, kuri nav arodbiedrības biedri — vispārēji piemērojami koplīgumi allmenngjorte tariffavtaler.

24 iespēju minimālā likme

Šī vienošanās ir viens no līdzekļiem, lai novērstu situācijas, ka iebraucēju darbaspēkam ir sliktāti atalgojuma un darba nosacījumi nekā tas ir vispārīgi Norvēģijā. Minimālās stundas likmes piemēri NOK par stundu jomās, 24 iespēju minimālā likme ir saistoši allmenngjorte tariffavtaler Būvniecībā: Darba ņēmējiem līdz 18 gadu vecumam — ,90 Nekvalificētam darba spēkam bez pieredzes — ,10 Nekvalificētam darba spēkam ar vismaz viena gada pieredzi — ,00 Kvalificētam darba spēkam — ,